ชมรมพุทธศิลป์ มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2552ชมรมพุทธศิลป์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักนครนายก
มอบทุนการศึกษาจำนวน 300 ทุน พร้อมอุปกรณ์การเรียน และทุนอาหารกลางวัน
แก่นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี เขต 2
ณ โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2552

มอบทุนการศึกษา ร.ร.บ้านปางแดง

อ.เชียงดาว : 6 ธันวาคม 2551 สำนักพุทธศิลป์ มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนชุมชนชายขอบ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จาก โรงเรียนบ้านปางแดง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่


มอบทุนการศึกษา อ.เมืองเพชรบูรณ์

ร.ร.บ้านไทรงาม: 5 มกราคม 2550 สำนักพุทธศิลป์ มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านไทรงาม อ.เมื่อง จ.เพชรบูรณ์


มอบทุนการศึกษา อ.แก่งกระจาน

แก่งกระจาน: 5 มกราคม 2551 สำนักพุทธศิลป์ นำรายได้จากการจำหน่ายหนังสือ มอบเป็นทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนระดับอนุบาล - ประถมศึกษา ในโรงเรียนท้องที่ อ.แก่งกระจาน โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนบ้านวังนางนวล อนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้Multi Smart Community