9.8.52

มอบทุนการศึกษา อ.แก่งกระจาน

แก่งกระจาน: 5 มกราคม 2551 สำนักพุทธศิลป์ นำรายได้จากการจำหน่ายหนังสือ มอบเป็นทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนระดับอนุบาล - ประถมศึกษา ในโรงเรียนท้องที่ อ.แก่งกระจาน โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนบ้านวังนางนวล อนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แถบวิดีโอ YouTube

Loading...

Multi Smart Community