มอบทุนการศึกษา อ.เมืองเพชรบูรณ์

ร.ร.บ้านไทรงาม: 5 มกราคม 2550 สำนักพุทธศิลป์ มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านไทรงาม อ.เมื่อง จ.เพชรบูรณ์


Multi Smart Community