มอบทุนการศึกษา ร.ร.บ้านปางแดง

อ.เชียงดาว : 6 ธันวาคม 2551 สำนักพุทธศิลป์ มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนชุมชนชายขอบ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จาก โรงเรียนบ้านปางแดง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่


Multi Smart Community