ชมรมพุทธศิลป์ มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2552ชมรมพุทธศิลป์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักนครนายก
มอบทุนการศึกษาจำนวน 300 ทุน พร้อมอุปกรณ์การเรียน และทุนอาหารกลางวัน
แก่นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี เขต 2
ณ โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2552

Multi Smart Community